Lös medlemskap i Brömsebro Samhällsförening och stöd din hembygd på ett aktivt sätt. Alla är välkomna! Yngre som äldre.Om du inte känner att du vill engagera dig så bli passiv medlem. Du kan bli medlem i föreningen genom att betala in medlemsavgiften på vårt bankgirokonto 5365-9769.  Genom att vara medlem i vår förening hjälper du oss så vi kan påverka kommunledningen för vår framtida planering i Brömsebro. Avgiften är 100 kr för enskild och 150 kr för familj per år. Inkl. Gränsnytt. Vill du inte ha Gränsnytt så betalar du 25 kr mindre. ( 75 / 125 kr) Glöm inte att ange namnen på alla familjemedlemmarna på inbetalningskortet.